PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Kerkenraad, meewerkenden Kerkenraad, meewerkenden

2017-2018

DE KERKENRAAD:

voorzitter:
G. de Groot, Lauthenlaan 1, 9687 PD Nieuw Beerta 0597-522255
scriba (secretaris):
M. N. Wijnmaalen-Rouw, Klinkerweg 17, 9684 AA Finsterwolde 0597-530580
predikant:
ds. W. Jöhlinger, Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg 0597-521533
ouderling:
vacant
ouderlingen-kerkrentmeester:
G. de Groot, Lauthenlaan 1, 9687 PD Nieuw Beerta 0597-522255
T. Mastenbroek, Klinkerweg 144, 9684 AJ Finsterwolde 0597-331056
M. N. Wijnmaalen-Rouw, Klinkerweg 17, 9684 AA Finsterwolde 0597-530580
diakenen:
A. Mandersloot - Verweij, Nieuweweg 12, 9686 TX Beerta 0597-333263
G. Wildeman, J Driegenstraat 5, 9693 CA Bad Nieuweschans 

MEEWERKENDEN
pastoraal medewerker "Tjamme"
A. Bakker-Bosscher, Modderland 9,  9684 EM Finsterwolde  0597-331962
kerkrentmeesters:
H.Hommes Dresselhuisstraat 10, 9693 AM Nieuweschans 0597-521576
diakonaal medewerker
T. Jurjens, Verenigingslaan 2, 9686 PL Beerta 0658861183
medewerker CvK
G. de Gunst, Karel Doormanlaan 123, 9675 CD Winschoten, 0597-333030
koster / beheerder:
Finsterwolde (C.G. Wiegersweg)
fam Prins, Vossenkamp 325, 9675 KG, Winschoten  0596-567006
sleuteladres: fam. Schillhorn van Veen, Hoofdweg 22 Finsterwolde 0597 354375
Bad Nieuweschans: (Kerkstraat)
dhr. J.P. Nuninga, Dresselhuisstr.60 , 9693 AN Bad Nieuweschans 0597-521042
bureau ledenadministratie:
A. Mandersloot-Verweij, Nieuweweg 12, 9686 TX Beerta 0597-333263
preekvoorziening:
Mevr. G. Mastenbroek- de Vries, Klinkerweg 144 Finsterwolde 0597-331056

De kerkgebouwen in Beerta en Nieuw Beerta zijn sinds september 2003
eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken en worden beheerd
door plaatselijke commissies:
Beerta: belangstelling of vragen:
Nieuw Beerta: Mw. A. v. Wieringen, Kerkhoflaan 3, Nieuw Beerta 0597-521251 
De kerk van Finsterwolde is op 28 oktober 2016 overgedragen aan SOGK en wordt door ons teruggehuurd en gebruikt voor kerkdiensten en diverse andere activiteiten.

Kerkgebouwen
Finsterwolde           C.G. Wiegersweg 1, 9684 EK
Bad Nieuweschans   Kerkstraat 1, 9693 EP
gebouw Rehoboth    Kruisstraat 1, 9693 CV Bad Nieuweschans
Beerta                    Hoofdstraat 263, 9686 PC
Nieuw-Beerta          Hoofdweg 18, 9687 PL

terug
 
 
Komende dienst


25 – 02  09.30 uur   Bad Nieuweschans
: ds. Jöhlinger
Organist: dhr. Cannegieter
Collectes:
1. diaconie: Armoedebestrijding SchuldHulpMaatje
2. Kerk
3. Algemeen kerkenwerk

19.00 uur  Meeden: vesper 40-dagentijd  Dorpskerk Kerkstraat 12
pastor Huizing-Piersma.

welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.