PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Diaconie en Collectes Diaconie en Collectes

Giften: Als u de diaconie financieel wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken op rek.nr.  NL 05 RABO 0306214415 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Reiderland

Diaconiecollectes van  februari 2018
 
Zondag 4 februari     Streekdienst Vennekerk: Werelddiaconaat
 
Zondag 11 februari   Oostwold: Diaconie landelijk: Leger des Heils
Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom helpen we mensen aan onderdak, fatsoenlijke kleding, een warme maaltijd of hulp voor als je helemaal aan de grond zit.
Met uw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.
Samenleven doe je niet alleen. Helpt u mee?
 
COLLECTEN IN DE 40 DAGENTIJD.
Vijf landen staan centraal in de 40 dagentijd.
We maken kennis met moeders in Nederland, Indonesië, India, Libanon en Oeganda
Kerk in Actie, 40 dagentijd
Thema: Onvoorwaardelijke liefde.
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?
 
Zondag 18 februari   Nieuwolda: Met je kinderen op de vlucht
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen  moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden

Zondag 25 februari   Bad Nieuweschans: Armoedebestrijding Schuldhulpmaatje
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
 

terug
 
 
Komende dienst


25 – 02  09.30 uur   Bad Nieuweschans
: ds. Jöhlinger
Organist: dhr. Cannegieter
Collectes:
1. diaconie: Armoedebestrijding SchuldHulpMaatje
2. Kerk
3. Algemeen kerkenwerk

19.00 uur  Meeden: vesper 40-dagentijd  Dorpskerk Kerkstraat 12
pastor Huizing-Piersma.

welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.