PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Gespreksgroepen, vorming en toerusting Gespreksgroepen, vorming en toerusting

Bijbelkring Bad Nieuweschans 
heeft de eerste bijeenkomst op woensdag 26 september om 14.00 uur in Rehoboth. Dan kan ook besloten worden waarover het zal gaan in het nieuwe seizoen.  Maandelijks nadenken, lezen en leren over een bijbelboek.

Bijbelkring Beerta/Finsterwolde 
heeft de eerste bijeenkomst op 18 september, om 14.00 uur in de Tjamme. Bij de kennismaking in juni is afgesproken uit het bijbelboek Marcus te gaan lezen. We komen iedere maand bijeen in “De Tjamme” in Beerta (Hoofdstraat 261).

GESPREKSGROEP:  Speurtocht geloven
     In deze gespreksgroep gaan we een speurtocht aan door het menselijk bestaan als christen in deze wereld. Dit seizoen kunnen alle ons boeiende vragen aangaande het leven met elkaar aan bod komen. Samen willen we erover nadenken, wat de bijbelse en/of  christelijke traditie in deze tijd kan betekenen. De avonden zijn om beurten bij de deelnemers thuis. Meedenkers zijn altijd welkom. Op dinsdag 11 september 2018 begonnen we  volgens traditie met een etentje .
     Informatie bij Christien Meijer (0597-331465) 

Zang en Gespreksgroep
 in de Tjamme te Beerta komt op iedere maand samen in de recreatiezaal op de 1everdieping in de Tjamme. Vanaf 14 november op de vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het zingen van (bekende) geestelijke liederen. Maar ook gesprekken over geloofsbeleving, naar aanleiding van een verhaal of gedicht. Iedereen die met het geloof bezig is en graag mag zingen, is van harte welkom.
De bijeenkomsten komend seizoen: 7 september, 5 oktober, 14 november, 21 december, 11 januari, 15 februari, 15  maart, 12  april, 10 mei.
Alie Bakker , 0597 331962

terug
 
 
KOMENDE DIENST26– 05  09.30 uur Finsterwolde:
Ds. A. Velema, Uplengen
Organist: dhr. Van Veelen
Collecte 1: Pastoraat UMCG
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Bloemenfonds

Liturgie

WELKOM 

 
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.