PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Gespreksgroepen, vorming en toerusting Gespreksgroepen, vorming en toerusting

BIJBELGESPREKSGROEP Finsterwolde 
Jezus verkondigde Gods Rijk - en we kregen de kerk
     In Handelingen van de Apostelen vertelt Lucas, hoe het verder ging met de zaak van Jezus na  de Hemelvaart en Pinksteren. We lezen van het ontstaan van eerste christelijke gemeenschappen, van de uitbreiding van het evangelie tot naar Europa. 
     Eens per maand komen we bijeen om gezamenlijk in de bijbel te lezen en hierover door te praten, want iedereen leest op zijn/haar manier in de bijbel. Met elkaar kunnen wij de rijkdom van de schrift ervaren.
     Start: maandag 2 oktober 2017 om 19.30 uur in het zaaltje achter de Pastorie in Drieborg. (Kroonpolder 1). Informatie bij ds.


BIJBELGESPREKSGROEP Nieuweschans
WONDEREN
     Gelovige mensen weten: er gebeurt meer in de wereld dan met de wetten van de natuurkunde te verklaren is. Wat onverklaarbaar is noemen we gauw een wonder. Hoe ga je als mens in deze tijd om met wonderen? Wat is de betekenis van wonderen voor het geloof? Dienen wonderen om Gods plannen te realiseren, om zijn macht te tonen?
     We lezen van wonderen en tekenen uit de vier evangeliën. Er is ruimte voor uiteenlopende uitleg en 'in'leg. We proberen de bijbelteksten met het eigen leven te verbinden en zijn nieuwsgierig naar wat anderen denken. Alle nieuwsgierigen zijn van harte welkom!
     Eens in de vier weken komen we bij elkaar in gebouw Rehoboth, Kruisstraat 1 in Nieuweschans. 
     Start: woensdag 20 september 2017van 14.30-16.00 uur.  
     Informatie bij ds. 
 

BIJBELGESPREKSGROEP Beerta
KROONGETUIGEN VAN DE REFORMATIE
     De herontdekking van het gezag van de bijbel is een van de vruchten van de reformatie. "Alléén de Schrift heeft gezag" beweren protestanten sinds Luther, Zwingli en Calvijn.
     Welke teksten werden belangrijk voor de leerstellingen van de reformatie? En hoe worden deze teksten tot op heden uitgelegd? Welke teksten werden alleen met kromme tenen gelezen?
     We lezen teksten uit de Psalmen, de brieven van Paulus maar ook uit de brief van Jacobus. In gesprek met elkaar zullen we de betekenis van de teksten naspeuren tot in de samenhangen van ons leven van vandaag. Er is ruimte voor zingen en gebed. We komen eens per 14 dagen bijeen in de vergaderkamer van het verzorgingstehuis “De Tjamme” in Beerta (Hoofdstraat 261).
     We beginnen op donderdag 5 oktober 2017 om 15.00 uur.
     Informatie bij ds. 
 

GESPREKSGROEP:  Speurtocht geloven
     In deze gespreksgroep gaan we een speurtocht aan door het menselijk bestaan als christen in deze wereld. Dit seizoen kunnen alle ons boeiende vragen aangaande het leven met elkaar aan bod komen. Samen willen we erover nadenken, wat de bijbelse en/of  christelijke traditie in deze tijd kan betekenen. Meedenkers zijn altijd welkom.           Op dinsdag 19 september 2017 zijn we  volgens traditie met een etentje begonnen.
     Informatie bij Christien Meijer (0597-331465) 
 

Zang en Gespreksgroep
     Op vrijdag,1 september, gaan we weer beginnen met onze eerste bijeenkomst van seizoen 2017 - 2018.
     De groep is inmiddels ongeveer 30 personen. We zijn hier erg blij mee en eigenlijk ook wel een klein beetje trots, want je mag toch wel stellen dat er behoefte aan een dergelijke groep bestaat.
     De activiteiten bestaan voornamelijk uit het zingen van ( bekende) geestelijke liederen. Maar ook gesprekken over geloofsbeleving,  naar aanleiding van een verhaal of gedicht.
     Iedereen die met het geloof  bezig is en graag mag zingen, is van harte welkom. Op de eerste vrijdag van de maand , van 18.45 tot 20.15  komen we bij elkaar in de recreatiezaal op de 1e verdieping in de Tjamme.
     Het is een hele leuke, gezellige groep.
     De data van onze bijeenkomsten 2017 - 2018
     2017: 1 september, 6 oktober, 3 november, 22 december
     2018:  5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei
Alie Bakker , 0597 331962

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.