PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Mditatie maart 2015 Mditatie maart 2015

Om eens over na te denken
Waar hoor je bij?
We zijn het gewend mensen in te delen naar kenmerken en eigenschappen zoals geslacht, leeftijd, huidskleur, taal, opleidingsniveau... Daar is op het eerste gezicht niets mis mee. Het wordt problematisch, als we aan de indeling waardeoordelen verbinden.
Zo'n 50 jaar geleden, toen ik op school moest leren schrijven, hoorde je dit met de rechterhand te doen. Maar als je links was? - Het lukte een klasgenootje niet, met zijn rechterhand een  rechte lijn te tekenen of een nette krul - maar rechts schrijven was de norm, dus kreeg hij onvoldoendes, totdat hij stiekem toch maar de linkerhand gebruikte. Dan was zijn handschrift weliswaar keurig, maar zijn gedrag was stout...
Hokjesdenken: In Saudi-Arabië mogen vrouwen geen auto besturen. Zelfs binnen onze kerk zijn er gemeenten, die geen vrouw op de preekstoel toelaten. Mensen maken elkaar af om hun andere afkomst of afwijkend geloof, vreemd gedrag.
Mensen in hokjes te plaatsten is brandgevaarlijk. Mensen te reduceren op bepaalde kenmerken is levensgevaarlijk. Te makkelijk zet je groepen tegen elkaar op. Het lijkt van alle tijden. En vuurtje is soms makkelijker aan te steken, dan onder controle te houden, laat staan te blussen.
In de bijbel vind ik  een bijna revolutionaire constatering: "U allen bent kinderen van God ... Er zijn geen Joden of Grieken meer, geen slaven of vrije, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus."   (Galaten 3: 26.28) De verdeling in hokjes hoeft in de gemeenschap geen rol te spelen. Er mogen verschillen zijn. Wat zou het er armzalig aan toe gaan, als iedereen hetzelfde wou, hetzelfde dacht en hetzelfde deed! Je hoeft niet in alles eens te zijn om één te zijn.
ds. W. Jöhlinger
 

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.