PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Meditatie juli 2015 Meditatie juli 2015

ONT-MOETEN! 
Onze Nederlandse taal kent veel mooie woorden. Eén daarvan is het woord ontmoeten, aan elkaar geschreven of met een streepje ertussen: ont-moeten.
Iemand ontmoeten, schrijft Marinus van den Berg in een gedicht, kan
je bevrijden
van alle moeten
van alle meer zijn
dan je bent
van alles wat niet
echt van jou is
Iemand ontmoeten
schept een nieuwe ruimte
die je doet voelen
dat het goed is
er te zijn
trekkje verder
het leven in
Als er één woord is dat bij de komende vakantietijd hoort dan is het ont-moeten. In meerdere opzichten.
'Heerlijk', hoor je mensen verzuchten, 'die vakantieperiode: geen wekker om 7 uur 's morgens, geen gevlieg van en naar school, niet gauw, gauw eten om weer op tijd voor een vergadering te zijn, een leven zonder agenda... ... ...'
Vakantie is een tijd van niet moeten. Een verademing of je nu thuis bent of ver weg trekt.
Natuurlijk hebben wij ook buiten de vakantie om zulke momenten van ont-moeten nodig.
Misschien klinkt het u  vreemd in de oren, maar de Bijbel voorziet daarin. O.a. in het vierde gebod:
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag ... ..... (Exodus 20: 8 -11). 
Als wij het sabbatsgebod lezen in het licht van de bevrijding, dan klinkt het als:jullie mogen van tijd tot tijd jullie werk laten liggen en verplichtingen laten voor wat ze zijn, om tijd te nemen voorjezel en voor anderen, voor de Ander. Zo dat er ontmoeting plaats kan vinden. U ziet,. dat ik nu het woord weer aan elkaar schriif.
De vakantieperiode kan een tijd van ontmoetingen zíjn.
Ontmoetingen met nieuwe mensen in vreemde landen.
Ontmoetingen met bekenden of onbekenden op vertrouwde plaatsen als ons huis, het winkelcentrum, de kerk. Ontmoetingen kunnen verhelderend zijn, nieuwe energie geven, aan het denken zetten over leven en geloven.
Ook nu weer noem ik de Bijbel: die staat vol met verhalen over
ontmoetingen.

Ik wens u een goede zomer/ont-moetingstijd !

ds Simone van de Vrie, predikante in Oude Pekela,

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.