PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Wat willen we? Wat willen we?

De Protestantse gemeente Reiderland weet zich geroepen als geloofsgemeenschap een geestelijk thuis te bieden aan alle christenen in (voormalige burgerlijke gemeente) Reiderland. We proberen gestalte te geven aan de kerk van Jezus Christus in de kerkdiensten, verenigingen, bij de Bijbelgespreksgroepen, op catechisatie, met de cantorij, in de diaconie, bij het onderlinge gesprek of waar we anders als gemeente mee bezig zijn.
Onze gemeente is pluriform in geloofsbeleving. Daar zijn we dankbaar voor. We hebben geleerd: als kleine gemeente hebben we elkaar nodig, ook al komen we vanouds uit verschillende tradities. Maar juist de verscheidenheid beleven we als spirituele verrijking.
We willen gastvrij zijn. Iedereen is welkom.

BELEIDSPLAN
van de PROTESTANTSE GEMEENTE REIDERLAND 2013-2018

SAMENWERKING
Sinds januari 2017 houden wij onze kerkdiensten samen met de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold, waarbij er afwisselend diensten worden gehouden in Oostwold, Nieuwolda, Finsterwolde en Nieuweschans. 
Momenteel zijn we bezig om deze samenwerking om te zetten in een fusie.
We hopen dat dit in 2019 zijn beslag kan krijgen zodat we als 1 gemeente verder kunnen gaan.

BELEIDSPLAN
van Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold/Reiderland 2019-2022

 
Concept Visie en beleid Concept Visie en beleid
Begin 2018 hebben we in een kleine groep nagedacht over de toekomst van de kerk in ons "grondgebied Reiderland". 
Het heeft geresulteerd in een conceptnota.
Deze nota Visie en Beleid is HIER in te zien.
 
lees meer »
 
Geschiedenis Geschiedenis

De Protestantse Gemeente Reiderland is als geloofsgemeenschap samengegroeid uit de Samen op Weg gemeente Beerta - Nieuw Beerta / Drieborg - Nieuweschans en de hervormde gemeente Finsterwolde. Door de nauwe samenwerking met de Ds. Aderstichting kan nu een volledige predikantsplaats in stand worden gehouden.
In 1970 werden de hervormde gemeenten van Nieuweschans, Beerta en Nieuw Beerta / Drieborg samengevoegd tot één gemeente. Vanaf 1982 vormt zij met de gereformeerde kerk Nieuweschans in haar dorpen de federatieve Samen op Weg gemeente Beerta c.a. met één kerkenraad.
De hervormde gemeente Finsterwolde heeft van 1969-1983 een combinatie gevormd met de hervormde gemeenten Woldendorp en Termunten - Borgsweer. In 1986 werd de SOW-gemeente Beerta c.a. en de herv. gemeente Finsterwolde een combinatie en vanaf 2000 werd dit de hervormde gemeente Reiderland (samen met de gereformeerde kerk Nieuweschans de SOW-gemeente Reiderland). Sinds de vereniging van de landelijke kerken zijn wij één Protestantse Gemeente te Reiderland.
 

 
Grondgebied Grondgebied

Het grondgebied valt samen met de voorheen burgerlijke gemeente Reiderland. Deze burgerlijke gemeente was sinds 1990 een samenvoeging van de gemeenten Beerta, Finsterwolde en Nieuweschans. De gemeente Reiderland heeft een oppervlakte aan land van 99 km en water van 52 km . Reiderland heeft ca. 7000 inwoners.
Reiderland is vanouds een agrarisch gebied. Mede door de opkomst van het communisme vanaf de eerste helft van de 20e eeuw heeft de ontkerkelijking hier een grote vlucht genomen. Ter illustratie: de samenstelling van de laatste Reiderlandse gemeenteraad (2008): 5 zetels PvdA, 3 zetels SP, 3 zetels voor Gemeentebelangen, 1 zetel NCPN en 1 zetel op persoonlijke titel.

Sinds 1 januari 2010 is gemeente Reiderland samengevoegd met de gemeente Winschoten en de gemeente Scheemda tot de gemeente Oldambt.
 

 
Streekgemeente Streekgemeente
Vanaf september 2017 maken we bovendien deel uit van de Streekgemeente Oost-Groningen, samen met de protestantse kerken van MeedenMidwolda, Nieuwolda-Oostwold, Scheemda e.o. en Winschoten.


Streekgemeente Oost-Groningen: START
 
Na een lange aanloop was het zover: de streekgemeente Oost-Groningen werd op 1 september 2017 een feit....

Beleidsplannen ed. bij 
Lees meer
Lees hier over de voorgeschiedenis

...en op 17 september 2017 was de feestelike startdienst
lees meer »
 
 
KOMENDE DIENST26– 05  09.30 uur Finsterwolde:
Ds. A. Velema, Uplengen
Organist: dhr. Van Veelen
Collecte 1: Pastoraat UMCG
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Bloemenfonds

Liturgie

WELKOM 

 
 
Streekgemeente Oost-Groningen

klik hier voor de website van Streekgemeente Oost-Groningen
 
 
Classis Groningen - Drenthe

Klik  HIER voor de website van de classis Groningen - Drenthe
 
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.