PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Overig Overig

 

GEMEENTEAVOND ?? januari  2018

Het thema voor de jaarlijkse gemeenteavond wordt pas later vastgesteld. De kerkenraad staat open voor wensen en suggesties.

VESPER KERK IN ACTIE
Ook dit jaar is er een speciale vesper uit het werkveld van Kerk in Actie.  Deze vindt plaats op de eerste zondag van Advent, 3 december 2017,
de CantoRei zal haar medewerking verlenen. 
Over het thema zult u meer in De Schakel  kunnen lezen.
De dienst begint om 16.30 uur het zaaltje achter de pastorie in Drieborg  (zie SCHAKEL of site)
U  bent, jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze bijzondere dienst.

AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENSTEN
Elke zondagmorgen (en soms ook 's middags) is er in één van de dorpen een kerkdienst.
Kerkgangers uit de andere dorpen nemen elkaar dan mee in de auto.
Wanneer u wilt meerijden, of wanneer u anderen wilt meenemen, neemt u het beste contact op met een van de kerkenraadsleden. Die kan u vast verder helpen.
Denkt u nóóit dat u mensen tot last bent! Men neemt u graag mee!
Iedereen vindt het fijn als de kerk vol is!

KERKDIENSTEN THUIS BELUISTEREN
Zij die niet naar de kerk kunnen komen kunnen de kerkdienst thuis meevieren via deze LINK:
Ook kunt u indien gewenst een dvd/cd bezorgd krijgen.
Het is fijn op deze wijze toch verbonden te zijn met de eigen Geloofsgemeenschap.
Indien gewenst kunt u contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad.

COLLECTEBONNEN
Sinds enkele jaren bieden we de mogelijkheid collectebonnen te gebruiken . Hiermee bent u af van het sparen van muntgeld voor de collecte; het college van kerkrentmeesters ontvangt het geld eerder, wat een verbetering van de liquiditeit betekent; de aankoop van de bonnen kan gebeuren op een moment dat het financieel beter uitkomt en de bewijsstukken worden door de belastingdienst geaccepteerd als aftrekpost bij de giften.
De bonnen, (€ 0,25, per vel € 5/ € 0,65, per vel € 13/ € 1,25, per vel € 25/ € 2,50, per vel € 50) worden nadat het bedrag op de rekening van de Protestantse Gemeente Reiderland (NL33 FVLB 0699 8424 92)  is gestort, aan u verstrekt.

ERFSTELLINGEN & LEGATEN
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, kunt u ook denken aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Mocht u overwegen de gemeente te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.
Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of een organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.
Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. En legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals huis of een schilderij.
Informatie bij G. de Gunst-van Norel (CvK) 0597-333030

 

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.