PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Paasmorgen 20 april 2014 Paasmorgen 20 april 2014De mensen van het geluid zitten klaar: links "hij van de geluidsinstallatie", rechts "hij van het orgel".Binnendruppelende gemeenteleden; een bloemetje erbij want het is feest!De projectverbeelding: het gebrandschilderde raam waar iedere week een stukje aan werd toegevoegdEr wordt nog eens herhaald wat er zoal aan de orde kwamHet laatste stuk wordt opgehangenHet lege kruis: Pasen!Een mooi glas-in-lood-raam. Maar wat doet glas-in-lood nou eigenlijk?
Kijk maar: zonder licht en zie eens hoe mooi met het licht er door heen!We zongen het projectlied: de stilte is uw huis, we luisterden naar de overdenking: Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt, we hoorden de schriftlezing uit Mattheus; de vrouwen die dolgelukkig bij de treurende discipelen terugkwamen, want ze kwamen van het lege graf.

We vierden niet alleen Pasen; Jan Pieter Nuninga en Henk de Gunst namen afscheid als diaken en Piet Elema als ouderling. Ze werden bedankt met een goed woord, een bloemetje en een boek.

Hierna was de beurt aan Anja Mandersloot en Marina Wijnmaalen: ze werden (her)bevestigd  als respectievelijk diaken en ouderling-kerkrentmeester.Ook voor hen bloemen: kies maar.....we zongen van lied 87:3  God zal hen zelf bevestigen en schragenVoor alle vertrekkende en opnieuw bevestigde ambtsdragers waren er bloemen, ook voor Aukje Krüger, die de diaconie komt versterken als medewerkerTijd voor de gaven: collecten en vastendoosjes werden opgehaald.

en alles werd netjes naar het liturgisch centrum gebracht
                                                 
                                                  Pasen 2014


 

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.