PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Voortgang Voortgang

Een enkele haak en oog moet nog aan de orde komen, maar de officiele, feestelijke opening is geweest...... dit is dus de laatste berichtgeving over de RESTAURATIE.
(februari 2013)

 
Week 7 2013: Opening en overdracht Week 7 2013: Opening en overdracht

Zondag 10 februari 2013 was de opening! Foto's, verslagje.

 
Week 50 2012: Verhuizen! Week 50 2012: Verhuizen!

En dit alles moest weer terug; van Drieborg naar Finsterwolde

 

lees meer »
 
Week 50 Ook belangrijk Week 50 Ook belangrijk

Toch nog rommel?

lees meer »
 
Week 49 en overzicht Week 49 en overzicht

 

totaalplaatje

lees meer »
 
Week 49 Details Week 49 Details

Steigers weg, bouwmaterialen weg: een mooie buitenkant!

lees meer »
 
Week 48 Koor, keuken en closet Week 48 Koor, keuken en closet

Grafzerken totaal...

lees meer »
 
Week 47 Mooi of mooi? Week 47 Mooi of mooi?

De banken er weer in!

lees meer »
 
Week 45 De vloer(verwarming) Week 45 De vloer(verwarming)

Zo ziet het er uit als er een vloertje gelegd moet worden:

(met vloerverwarming)

 

lees meer »
 
Week 43 Warmte en frisse lucht Week 43 Warmte en frisse lucht

Kijk eens aan, de vloer

lees meer »
 
Week 42 Verf, tegels en een cv Week 42 Verf, tegels en een cv

Als het zo lang geleden is dan is verven wel een heel dankbaar werk...

lees meer »
 
Week 40: Boven Week 40: Boven

Een plaatje

lees meer »
 
Week 38 Opbouwend werk Week 38 Opbouwend werk

Werk op hoog niveau...

          

 

lees meer »
 
Week 36 Een betonnen vloer Week 36 Een betonnen vloer

Zondag 9 september; opening van de gerestaureerde toren, boerenmarkt en de kerk open en te bezichtigen....

lees meer »
 
Vondst: De grafkelder Vondst: De grafkelder

Na jarenlange speculaties en gissingen maakte de uitvoerder eindelijk een einde aan de slepende onzekerheid: na het weghalen van de grafzerken vond hij DE GRAFKELDER!

lees meer »
 
en het verhaal erachter en het verhaal erachter

In de grafkelder lagen ooit 2 mensen, man en vrouw. Hun verhaal is opgezocht en beschreven door Ietje de Graaf. Lees hieronder een boeiende geschiedenis uit de 18e eeuw.

lees meer »
 
...en andere vondsten ...en andere vondsten

Bij het wegbreken van de vloeren kwamen er ook nog wat vondsten tevoorschijn:

lees meer »
 
Week 35 Vlechtwerk en een afvoer Week 35 Vlechtwerk en een afvoer

Na een vakantieperiode is het werk weer doorgegaan:

               

lees meer »
 
Week 31 Heipalen en een dikke muur Week 31 Heipalen en een dikke muur

lees meer »
 
Week 30 Heimachine in de kerk Week 30 Heimachine in de kerk

lees meer »
 
Week 29 Vier muren en een zandvlakte..... Week 29 Vier muren en een zandvlakte.....

lees meer »
 
Week 27, 28 Even binnen kijken... Week 27, 28 Even binnen kijken...

lees meer »
 
Week 26 2012 Week 26 2012

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 9 juni Ton Vroom op 69- jarige leeftijd plotseling is overleden.
Ton was voorzitter van de Stichting Belangengroep Finsterwolde en  was tevens lid van de Werkgroep Restauratie Kerk Finsterwolde.
De werkgroep zal Ton als inspirerend lid missen.

Ruim een maand geleden is de kerk door vrijwilligers leeggehaald. Al het losstaand meubilair, zoals tafels, stoelen, avondmaaltafel, doopvont, e.d. zijn elders opgeslagen. Een hele klus, maar dankzij deze vrijwilligers is dit goed gelukt. Vanaf dat moment kon er voor de kerkdiensten geen gebruik meer worden gemaakt van de kerk in Finsterwolde.

Het heeft even geduurd, maar nu gaat de restauratie  dan ook  echt beginnen. De aannemer heeft de planning voor de restauratie klaar.
Het orgel is ingepakt 

en er is een start gemaakt met het verwijderen van de kerkbanken en de lambriseringen.

 

Woensdag 27 juni vindt het eerste bouwoverleg plaats tussen opdrachtgever, architect en de uitvoerende bedrijven (aannemer, schilder, installateur).
Wanneer alles volgens plan verloopt zal eind november de klus erop zitten

Namens de werkgroep Restauratie Kerk Finsterwolde
Gerrie de Gunst.
 

 
Restauratie start week 25 2012 Het begin: Restauratie start week 25 2012 Het begin:

                                              De werklui zijn er 

               

lees meer »
 
Uit de Schakel van juni 2012 Uit de Schakel van juni 2012

De aanbestedingen zijn geweest en de aannemer die de restauratie gaat uitvoeren, is bekend. Namens het college van kerkrentmeesters heeft de  architect de opdracht voor het uitvoeren van de restauratie gegeven aan "Stijkel Bouw” te Scheemda.
We hopen  deze maand te beginnen, zodat de kerk eind 2012 weer open zal zijn voor verschillende activiteiten.
Het werk zal hopelijk niet, zoals in de jaren zestig, vertraagd worden door extreme kou ( zie afbeelding).

Tijdens de jaarmarkt te Finsterwolde waren leden van de werkgroep samen met de belangengroep Finsterwolde aanwezig.  Folders met informatie over de restauratie en de geschiedenis van de kerk werden uitgereikt.
De reacties waren divers:
“Oh ja, dat hebben we gelezen in de Proathörn”, of
“Mooi, daar willen we wel meer van weten”, of
“Met de kerk daar hebben we niets mee”.
De kerk in Finsterwolde wordt op dit moment beheerd door de kerkelijke gemeente Reiderland. De opdracht tot de verbouwing is ook gegeven door deze kerkelijke gemeente. Met een gedeeltelijke subsidie van het rijk is het mogelijk om dit monumentale gebouw te behouden voor het dorp Fin-sterwolde.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zal de kerk in de toekomst niet alleen gebruikt worden voor kerkdiensten. De kerk zal meer open zijn, zodat ook niet kerkelijk betrokken bewoners een kijkje kunnen nemen in dit mooie monument.
We hebben gemerkt dat tijdens de openstelling van de kerk op zondag 6 mei enkele buurtbewoners of zomaar voorbijgangers nu de mogelijkheid aangrepen om de kerk van binnen te bekijken. “Men loopt er vaak langs, maar is nog nooit binnen geweest”. De reacties van de bezoekers waren positief

Namens de werkgroep Restauratie Kerk Finsterwolde
Gerrie de Gunst.
Giften zijn welkom op
rekeningnummer 63.58.16.784 t.n.v. Restauratie  Kerk Finsterwolde

 
Laatste keer voor.... Laatste keer voor....

Op zondag 15 april 2012 was de laatste dienst voordat het werk gaat beginnen.

 

 

We hopen dan voor de kerst in een mooi opgeknapte kerk weer te kunnen samenkomen!

 
De kerk: Een stukje geschiedenis De kerk: Een stukje geschiedenis

In Bachiene (1775) staat het volgende over Finsterwolde:
“Finsterwold,  dus naar het Hoogduitse sprake uitgedrukt, dan, in goed nederlands gezegt, Duisterwoud, is een Dorp een half uur gaans ten noorde van Beerta, en nader bij de Dollart.”
De Nieuwe Groninger Encyclopedie ( 1999) geeft het volgende over ons Dorp en kerk:
“De hervormde kerk is het schip van een omstreeks 1275 gebouwde romanogotische kruiskerk, uitgebreid met een laat-16de eeuws koor. De westgevel is in 1852 vernieuwd. De kerk bezit een preekstoel uit 1806, een in 1808 door  H. H. Freytag gebouwd orgel in een kas van B. bekenkamp en een herenbank uit 1813. De vrijstaande toren bevindt zich op enige afstand ten N.W. van de kerk; hij is in 1820-22 ter vervanging van een houten toren gebouwd.” .
En iets verderop: “Aan het eind van de Middeleeuwen heette Finsterwolde Ast- en Westwinserwalda en Vynsterwold; later Finser(e)wolda en Finserwolde. Het huidige Finsterwolde is de voortzetting van het Middeleeuwse dorp West Finsterwolde. Ten Z.O. van dit dorp  lag Oost-Finsterwolde dat in de late Middeleeuwen wegens wateroverlast werd verlaten. De schimpnaam voor de inwoners van Finsterwolde ( Finnerwol in het Gronings) is: Törken.”
Verdam ( 1911) geeft voor ‘vijnster’: duister
Geschiedenis van Groningen I ( 2009) geeft
“Opstreknederzettingen ( streekdorpen) zijn te herkennen aan het naamdeel –wolde”
Finsterwolde zou dus kunnen betekenen: duister/donker wold, waarbij wold dan zou slaan op de kleur van de ‘opstrek’ dat wil zeggen de donkere klei waaruit het nieuw gewonnen land bestond.
 

 
Situatie kerk begin 2012 Situatie kerk begin 2012

Momenteel verkeert ons kerkgebouw in een zeer matige staat van onderhoud. Als grootste probleem kan het wegzakken van de vloer vanuit het middenpad worden genoemd. Hierdoor helt het monumentale interieur, dat tegen de buitenmuur is gesitueerd, sterk naar voren en trekt los. De vloer zal ingrijpend worden gerestaureerd d.m.v. een palenfundering om verder onheil in de nabije toekomst te voorkomen. Dit wegzakken van de vloer heeft eveneens negatieve invloed op het 200-jarig orgel.
Om deze klus te klaren zal het volledige inventaris worden verwijderd. Het is dan ook een mooie gelegenheid om centrale verwarming aan te leggen. Waar nodig zal ook het interieur hersteld en geverfd worden.
De laatste bespreking met de architect heeft inmiddels plaats gevonden. Op 3 april zal de aanbesteding plaatsvinden.
Afhankelijk van de beschikbare tijd van de aannemer die deze klus krijgt, zal de restauratie eind april of begin mei van start gaan.

Op de foto's die hieronder staan is te zien hoe noodzakelijk de aanstaande restauratie is...

lees meer »
 
Werkgroep Restauratie Kerk Finsterwolde Werkgroep Restauratie Kerk Finsterwolde

Om de kerk ook een kerk te laten zijn van het hele dorp Finsterwolde en niet alleen van de kerkelijke gemeente heeft het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Reiderland het besluit genomen om een werkgroep samen te stellen waar naast kerkrentmeesters ook bewoners uit het dorp zitting hebben. Dit is aardig gelukt. 

 
 
Komende dienst


22 – 07   09.30  uur Finsterwolde:  Regiodienst
pastor Huizing-Piersma
Organist: dhr. Akkerman
Collecte 1: Jongerenwerk Schienvat
Collecte 2: Kerkkas
Collecte 3: Algemeen kerkenwerk   

koffie na de dienst       
                                                                        
Liturgie 

WELKOM!! 
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.