PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Speciale diensten Speciale diensten

DE VESPER COMMISSIE
In de zomer- en in de wintermaanden zijn op zondagmiddag korte vieringen die om  16.30 uur beginnen. Na deze vespers is er tijd voor ontmoeting en gesprek bij de koffie, thee of ranja. ’s Zomers komen we in de kerk van Nieuw Beerta samen, ’s winters in het zaaltje achter de pastorie in Drieborg.
De leden van de vesper commissie bereiden deze vieringen voor en ze verheugen zich zeer als er een keer weer nieuwe gezichten komen opdagen!
- ds. 
- mw. K. Hillenga-Kötz, Achterweg 4  Nieuweschans           0597-522158
- dhr.   J.P Nuninga, Dresselhuisstr. 60   Nieuweschans        0597-521042  

VESPER KERK IN ACTIE
Ook dit jaar is er een speciale vesper uit het werkveld van Kerk in Actie.  Deze vindt plaats op de eerste zondag van Advent, 3 december 2017,
de CantoRei zal haar medewerking verlenen. 
Over het thema zult u meer in De Schakel  kunnen lezen.
De dienst begint om 16.30 uur het zaaltje achter de pastorie in Drieborg  (zie SCHAKEL of site)
U  bent, jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze bijzondere dienst.

AVONDMAAL VIERING IN DE TJAMME
Tijdens de avondmaalsviering gedenken wij dat wij als gemeente het lichaam van Jezus Christus mogen zijn. Christus verbindt zich met ons met lichaam en bloed. Daarom vieren wij het avondmaal bij uitstek met de hele gemeente in de kerkdiensten.
Maar niet iedereen is in staat mee te doen met de kerkdiensten. Ook onze zieken en bejaarden horen tot Jezus Christus en zijn gemeente.
Daarom willen wij op woensdagochtend na de avondmaalsviering in de kerk ook in de Tjamme de avondmaalsviering aanbieden.

BELIJDENIS DOEN
Wie helemaal bij de kerk wil horen, bij God wil horen, ‘JA’ wil zeggen op zijn/haar doop als kind, mee verantwoordelijk wil zijn in de geloofsgemeenschap, kan meedoen in de belijdeniskring, een gesprekskring als voorbereiding op het belijdenis doen.
(zie ook basiscursus geloven)

DOOP
Is in uw gezin een kind geboren - laat het ons weten!
Als u uw kind wilt laten dopen, dan vieren wij dit graag met de hele gemeente.
Wie als kind niet gedoopt is en zich aangetrokken voelt tot geloof en kerk, kan ook als volwassene gedoopt worden. Het is altijd een bijzondere feestdag in onze geloofsgemeenschap als er iemand gedoopt wil worden. Als voorbereiding op de doop kunt u meedoen aan de belijdeniskring (zie hierboven)

HUWELIJK IN DE KERK
Wie over zijn huwelijk ook Gods zegen wil vragen over de nieuwe wijze van samenleven, kan vragen om een ‘trouwviering in de kerkgemeenschap’. Neem zo spoedig mogelijk, graag al voor het vaststellen van de datum, contact op met de predikant.

DANKDIENST
Wie iets heel bijzonders heeft te vieren en met familie en vrienden ook God wil danken te midden van de geloofsgemeenschap (bijv. 50-jarig huwelijk) kan de kerkenraad vragen om een dankdienst in de kerk.

BEGRAFENIS/CREMATIE
Voorafgaande aan een begrafenis of crematie is het goed nog enkele woorden te zeggen om zo het leven van de overledene als het ware samen te vatten en in het licht van het evangelie terug te zien op wie we missen en vooruit te zien op wat wij mogen hopen. Voor velen is het bemoedigend en betekenisvol in de kerk afscheid te nemen, daar waar de avondmaalstafel staat en waar de paaskaars brandt.
Neem voordat alles met de uitvaartverzorger geregeld is, contact op met de kerkenraad

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.