PKN
Protestantse Gemeente Reiderland
 
Streekgemeente Streekgemeente

Op zondag 17 september 2017was de startdienst en voor alle mensen die direct betrokken waren bij het traject en voor allen die zich hebben ingezet om de streekgemeente te vormen, was dit een feestelijke dag. En gezien en gehoord de vele reacties geldt dat ook voor de mensen uit de deelnemende gemeenten.
Als pastoresteam, streekkerkenraad en colleges van diakenen en kerkrentmeesters, hopen we invulling te geven aan onze missie, zoals die is verwoord in het beleidsplan:
Vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn, maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.
De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn.
Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij op deze wijze, als navolgers van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde: een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.
 
Streekkerkenraad
De streekkerkenraad is compleet en wordt gevormd door ambtsdragers uit de deelnemende kerken. De samenstelling per 1 september 2017 is:
Predikant: ds. Bert van der Woude, PG Winschoten
Ouderlingen: Watze Bokma, PG Scheemda en voorzitter streekkerkenraad, Geesje Koers-Roelfsema, PG Midwolda en scriba streekkerkenraad, Eise Smid, PG Winschoten en lid moderamen streekgemeente.
Diakenen: Meeuwes Luten, PG Scheemda e.o, Anja Meijer-Komdeur, PG Midwolda, Ruth Drewel, PG Nieuwolda-Oostwold i.o.
Ouderling-kerkrentmeesters: Gerard de Groot, PG Reiderland en Henk Dijkema, PG Meeden.
Het postadres van de streekkerkenraad is Hoethslaan 38, 9681 CM Midwolda en het mailadres:
 
Namens de streekkerkenraad,
Geesje Koers-Roelfsema

Streekgemeente beleidsplan
Regeling streekgemeente
Financiele bijlage streekgemeente

terug
 
 
Komende zondag27 – 05  09.30 uur Nieuwolda  Cremerstraat
Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Dijkhuis 
1e:  Kerkrentmeesterlijk quotum 
2e - Kerk
3e - Diaconie plaatselijk
       
Welkom!
 
BUREN IN DE STREEKGEMEENTE

Klik HIER voor de websites van onze buurgemeenten.
 
Leesrooster
NBG  Bijbelteksten 
 
 
Contact
Voor opmerkingen, vragen
mail  
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.